•  

     

     

     

     

     

                                                                                         Piraten Combinatie Drechtsteden is legaal internet piraat

Piraten Combinatie Drechtsteden is een legale "Internet Piraat". 

wij voldoen aan de eisen die de Nederlandse Wet stelt aan een radiostation dat uitzend via Internet.

De muziekstukken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van Buma/Stemra en Sena.
Het gebruik van de muziekstukken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekstukken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.

buma sterma licentienummer SW15N0076                                                                         Sena Licentienummer SW1003.15

 

 

                                                                Copyright © 2016 - Alle rechten voorbehouden -  piratencombinatiedrechtsteden.nl